Як зменшити процентну ставку по кредиту?

ЗАХИСТ ПРАВ ДОЛЖНИКА ЗАХИСТ ПРАВ ДОЛЖНИКА ...

ЗАХИСТ ПРАВ поручителя ЗАХИСТ ПРАВ поручителя ...

Що робити якщо Банк підняв процентну ставку в односторонньому порядку Що робити якщо Банк підняв процентну ставку в односторонньому порядку?

Як зменшити процентну ставку по кредиту через суд?

Як зменшити щомісячний платіж по кредиту?

У більшості випадків Банки допускають одностороннє підняття процентної ставки за кредитними договорами, і, не завжди, про таке підняття повідомляють позичальника. Однак, ці дії Банку НЕЗАКОННІ !!!

Кредитний борг. Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Але, на сьогоднішній день, зазначена норма не діє для Відповідача.
Так, згідно з п. 2.2. постанови Національного банку України (НБУ) «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 від 11.10.2008 р, внесення до кредитного договору змін щодо вартості кредиту (кома не потрібна) не відповідає змінам облікової ставки Національного банку України, кваліфікується як порушення вимог ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з неухильним застосуванням адекватних заходів впливу.

9 січня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», яким доповнені ст. 1056-1 ЦК України та ч.4 ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», які передбачають заборону банкам в односторонньому порядку збільшувати встановлений розмір процентів за кредитними договорами, укладеними з клієнтами, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.

Відповідна норма блокує можливість банків в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку за кредитами.

У зв'язку з викладеним, на підставі правового аналізу законів України і нормативно-правових актів Національного банку України «Про банки і банківську діяльність», банки можуть змінювати процентну ставку за наданими кредитами тільки в разі збільшення облікової ставки НБУ. Згідно з постановою НБУ «Про регулювання грошово-кредитного ринку» № 107 від 21.04.2008 р встановлена ​​з 30 квітня 2008 р облікова ставка в розмірі 12% річних. Проблемний кредит.

Увага!!! Всім Позичальникам банків необхідно перевірити свої взаєморозрахунки по кредитах. При наявності збільшеної Банком в односторонньому порядку процентної ставки Позичальник через суд може зменшити свій борг перед банком !!!

Адвокат по кредитах. В умовах фінансової та економічної кризи в Україні, національні комерційні банки збільшили процентні ставки при отриманні кредитів. Крім того, вони почали безпідставно збільшувати процентні ставки за вже наданими кредитами.

Що робити з кредитом?

У цих умовах фізичні і юридичні особи, які отримали кредити, повинні розуміти, що банки не мають права необгрунтовано підвищувати ставку за вже наданими кредитами. "Немає грошей платити кредит". "Не хочу платити кредит" - це вже інша історія.

Слід зауважити, що всі кредитні договори, які пропонуються банками для підписання клієнтам, є типовими, і у всіх міститься пункт, що в разі зміни кредитної політики в результаті рішень законодавчої або виконавчої влади, Національного банку України, а також, в разі настання іншої події , яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів Кредитора і яке не залежить від волі Сторін, Кредитор має право змінити (збільшити або зменшити) процентну ставку за користування кредит м.

Включаючи такий пункт до кредитних договорів, банки вважають, що мають право самостійно, на власний розсуд піднімати відсоткову ставку по кредиту, і, в такому випадку, клієнт банку повинен або погодитися з підвищенням процентної ставки і підписати про це додаткову угоду, або, якщо з цим не згоден, достроково погасити банку наданий йому кредит.

Я не можу платити кредит. Аналізуючи дане питання, необхідно відзначити, що діяльність банків регламентована чинним законодавством України про банки і банківську діяльність (закони і нормативно-правові акти Національного банку України (далі - НБУ), які регулюють діяльність банків і, в тому числі, умови підвищення процентної ставки по кредитами).

Що робити якщо не можеш платити кредит?

Згідно ч. 4 ст. 11 Закону України від 12.05.91 р № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі - Закон про захист прав споживачів) в договорі про надання споживчого кредиту має бути вказано, що процентна ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки НБУ або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною!

Увага!!! У Законі про захист прав споживачів чітко встановлений один з випадків зміни процентної ставки по кредиту, а саме, зміна облікової ставки НБУ. Поняття «інші» випадки в Законі не конкретизовано.

Однак, це не дає підстав для висновку, що в договорі перелік випадків, в яких відбувається зміна процентної ставки за кредитом, є необмеженим.

Зазначене положення ч. 4 повинно тлумачитися з урахуванням положень п. 4 ч. 5 ст. 11 Закону про захист прав споживачів, згідно з якими встановлення дискримінаційних щодо споживача правил зміни процентної ставки, є несправедливою умовою договору (таким, яке всупереч принципу добросовісності має наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача - ст. 18 Закону про захист прав споживачів) . Розірвати кредитний договір.

З огляду на практику укладення договорів кредитування - розробка банками власних типових форм договору, умови якого однакові для будь-якого пересічного клієнта і не змінюються банком на його вимогу, - є всі підстави для висновку про те, що договір кредитування є договором приєднання, тому споживач, бажаючи укласти договір , не має можливості впливати на його умови, в тому числі, щодо односторонньої зміни процентної ставки.

При таких обставинах Положення договору кредитування, надають банкам право на власний розсуд змінювати процентну ставку, є дискримінаційними в тому значенні, яке вкладено в це поняття Законом про захист прав споживачів.

Таким чином, поняття «інші» випадки не може тлумачитися розширено, а може охоплювати тільки ті випадки, які не є дискримінаційними в розумінні п. 4 ч. 5 ст. 11 зазначеного Закону.

Цими «іншими» випадками може бути тільки наступ подій, таких же незалежних від волі сторін договору, як зміна облікової ставки НБУ.

Крім того, існує постанова господарського суду міста Києва від 22.11.2007 р № 18/363-а, в якому визнано недійсним абз.1 п. 3.5 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління НБУ від 10.05.2007 р № 168, а саме: «Банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише в разі настання події, незалежного від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку».

Також в абз. 2 п. 3.5 вищезазначених Правил вказано, що банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв'язку з волевиявленням однієї зі сторін (зміни кредитної політики).

У зв'язку з викладеним та на підставі правового аналізу законів України і нормативно-правових актів НБУ про банки і банківську діяльність, банки можуть змінювати процентну ставку за наданими кредитами тільки в разі збільшення облікової ставки НБУ. Згідно з постановою Правління НБУ від 21.04.2008 р № 107 «Про регулювання грошово-кредитного ринку» з 30.04.2008 р встановлено облікову ставку в розмірі 12% річних.

Таким чином, всі кредити, надані банками після 21.04.2008 р, вже враховують облікову ставку НБУ в розмірі 12% річних, і законних підстав для підвищення процентної ставки за цими кредитами банки не мають.

Щодо кредитів, які отримані до підвищення облікової ставки НБУ 21.04.2008 р, слід розуміти, що клієнт банку на підставі ст. 4 Закону про захист прав споживачів, ст. 56 Закону про банки і постанови Правління НБУ від 10.05.2007 р № 168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» має право і повинен при підвищенні процентної ставки за наданим кредитом перед підписанням додаткової угоди на вимогу банку запросити обгрунтування причин і обставин підвищення процентної ставки за кредитним договором, її розрахунок та відповідність її підвищення чинному законодавству України про банки і банків кой діяльності.

У разі незгоди банку, клієнт може звернутися з відповідною заявою в представництво НБУ і місцевий суд.

Також необхідно відзначити, що за необґрунтоване підвищення процентної ставки за наданим кредитом, всупереч чинному законодавству України, банки несуть відповідальність відповідно до Закону про банки, Законом про захист прав споживачів, Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими актами.

Отже, якщо банк своїми діями порушує Ваші права і законні інтереси, - цього можна і необхідно протидіяти. Починати потрібно з детального аналізу кредитного договору та чинного законодавства, для чого неодмінно знадобиться допомога грамотного юриста.

Тел .: 067 239-93-88 Тел .: (044) 209-50-69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду. Skype: dkasyan99
01004, Україна, м Київ, вул.Володимирська, 40/2 офіс 24. КАРТА ПРОЇЗДУ

Перекредітація прострочених проблемних кредитів або як врятувати майно, не доводячи справу до суду.

Що робити якщо Банк підняв процентну ставку в односторонньому порядку?
Як зменшити процентну ставку по кредиту через суд?
Як зменшити щомісячний платіж по кредиту?
Що робити з кредитом?