Аліменти на батьків | Адвокат Сергій Опольський

Безумовно, більшість громадян знають про сплату аліментів на неповнолітніх дітей і коли такі аліменти можна стягнути Безумовно, більшість громадян знають про сплату аліментів на неповнолітніх дітей і коли такі аліменти можна стягнути. Куди рідше суди розглядають справи про стягнення аліментів з повнолітніх дітей на користь їх батьків. Однак такі судові справи є і я спробую коротко визначити основні моменти стягнення аліментів з повнолітніх дітей на користь їх батьків.

Отже, обов'язок турботи повнолітніх дітей про своїх батьків закріплений в ст. 51 Конституції України. Стаття 51 Конституції України встановлює, що повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Зазначена норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі.

Згідно ч. 1 ст. 202 СК України повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Третейські суди і валютні кредити. Правомірність розгляду таких справ

При вирішенні питання про стягнення аліментів на утримання батьків слід враховувати, що зазначене право батьків, якому кореспондується обов'язок повнолітніх дітей виникає при наявності двох умов:

непрацездатності батьків

і наявності у них потреби в матеріальній допомозі, що не залежить від майнового стану повнолітніх дочки, сина.

Таким чином, непрацездатним і таким, що потребують матеріальної допомоги батькам надається право звернутися до суду за примусовим стягненням аліментів зі своїх дітей. Обов'язок виплачувати аліменти своїм батькам в судовому порядку може бути покладена тільки на повнолітніх дітей.

Непрацездатність встановлюється медичною комісією. Непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) і інваліди I, II і III груп.

Як збільшити (зменшити) розмір аліментів

Можна визначити такі підстави покладання на дітей обов'язку утримувати своїх батьків:

- Діти досягли вісімнадцяти років;

- Батьки є непрацездатними за віком або за станом здоров'я;

- Батьки потребують матеріальної допомоги;

- Відсутні обставини для звільнення дітей від обов'язку утримувати своїх батьків.

Моментом виникнення обов'язку утримувати своїх батьків є наявність всіх перерахованих умов.

Необхідність матеріальної допомоги визначається в кожному конкретному випадку в залежності від матеріального становища батьків. Береться до уваги отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність у батьків майна, яке може приносити дохід тощо.

Розділ майна чоловіка і жінки, які проживають однією сім'єю

Визначення розміру аліментів залежить від матеріального та сімейного стану сторін та при цьому має враховуватися можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка, що передбачено ст. 205 СК України.

Дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані також брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Додаткові витрати на утримання батьків є різновидом аліментних платежів.

Зазначена стаття визначає вичерпний перелік обставин, при яких у дітей виникає обов'язок щодо несення додаткових витрат на батьків, а саме:

- тяжка хвороба;

- інвалідність

- неміч.

При невиконанні дітьми обов'язку щодо сплати додаткових витрат, батьки мають право звернутися за захистом своїх прав до суду.

Суд в кожному конкретному випадку визначає наявність однієї або декількох з перерахованих вище обставин на підставі відповідного медичного висновку.

Оспорювання батьківства. Зміна імені (прізвища) дитини.

Суд визначає розмір коштів на оплату додаткових витрат в тому ж порядку, що і при визначенні розміру коштів на утримання батьків своїх неповнолітніх дітей.

Суд визначає суму необхідних додаткових витрат на батьків в залежності від матеріального та сімейного стану дітей і батьків та інших обставин.

Суд має право зобов'язати дітей взяти участь в фактично понесені витрати батьків, викликаних перерахованими обставинами, так і у витратах, що необхідно буде здійснити в майбутньому. Таким витратами можуть бути, зокрема, витрати по здійсненню майбутньої операції, спрямовані для лікування до відповідного санаторій і т.д. Сторона, яка звертається до суду з вимогою до дітей, про несення нею додаткових витрат на утримання, зобов'язана надати докази, що підтверджують суми фактично понесених витрат, або надати обґрунтований висновок щодо майбутніх витрат.

Стягнення збитків з винної в ДТП

Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків.

Для застосування даної статті необхідно довести винна поведінка батьків, пов'язаного з їх ухиленням від виконання своїх батьківських обов'язків. При цьому не має значення чи батьки ухилялися від виконання всіх своїх батьківських обов'язків або тільки частини. Обов'язок доведення ухилення батьків від виконання своїх батьківських обов'язків покладається на дітей.

Позов про стягнення аліментів може бути пред'явлений до одного з дітей, до кількох із дітей або ж до всіх дітей разом.