Аліменти приватного підприємця на єдиному податку: особливості розрахунку »Медіагрупа Адвокат-Консалтинг

Працівник хоче укласти договір на оренду підприємством його автомобіля Працівник хоче укласти договір на оренду підприємством його автомобіля. Щоб не платити 15% податку з доходів фізичних осіб планує зареєструватися приватним підприємцем. На даний момент платить аліменти із заробітної плати в розмірі 25% (на дитину). З якої суми віднімаються аліменти приватного підприємця на єдиному податку? У квартальному звіті єдиноподатника показується валовий дохід, а не чистий.

Щодо Вашого запиту повідомляємо наступне.

Перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів, в тому числі приватних підприємців, затверджується Кабінетом Міністрів. Відповідно до п.1 Постанови КМ «Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» N 146 від 26.02.1993 утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як по основній роботі, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з доходів від підприємницької діяльності. Однак ні Сімейний кодекс, ні зазначена постанова КМ не містять чіткого порядку розрахунку розміру аліментів приватного підприємця на єдиному податку. Але згідно з п. 13 Постанови КМ № 146 утримання аліментів проводиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків. Таким чином, об'єктом утримання аліментів повинен бути чистий дохід. Як відомо, для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде книгу обліку доходів і витрат за ф. № 10 (Наказ ДПАУ «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі» № 599 від 29.10.1999). При заповненні графи «витрати на виробництво продукції» та «сума виручки (доходу)» розрахунковим шляхом заповнюється графа, яка нас цікавить - «чистий дохід». Тут слід врахувати специфіку діяльності фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку, оскільки звітність таких підприємців - квартальна, крім того, як правило, вони отримують нерівномірний дохід. Тому згідно зі ст. 184 Сімейного кодексу, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. Якщо розмір аліментів приватного підприємця, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 цього Кодексу, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку .

ПравоЦентр