Контрольна - Відродження. Реформація. Великі географічні відкриття.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Контрольна Відродження. Реформація. Великі географічні відкриття

інформація:

Тип роботи: Контрольна. Доданий: 18.10.2012. Рік: 2012. Сторінок: 17. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

Міністерство освіти і науки РФ
НОУ ВПО «Санкт-Петербурзький університет управління та економіки
Магаданська ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
Факультет менеджменту, економіки і сервісу
Кафедра «Економіки і фінансів»
Контрольна робота
З дисципліни: "Історія економіки"
Тема: "Відродження. Реформація. Великі географічні відкриття."
Виконав: Студент 1 курсу
групи 8- 19730 / 1-1
Перевірив викладач: Мальцева П.М.
Магадан
2012
Зміст
Вступ................................................. .................................................. ...................................... 3
1. Відродження (Ренесанс) і Реформація .......................................... ...................................... 4
2. Великі географічні відкриття: передумови і економічні наслідки ........... 8
Висновок ................................................. .................................................. ................................ 15
Список використаної літератури ............................................... .......................................... 17
Вступ
Відродження (Ренесанс) визначається як історичний процес ідейного і культурного розвитку напередодні ранніх буржуазних революцій. Його елементи починають проявлятися на пізній фазі феодалізму і обумовлені починаєтьсярозкладом феодальної системи. Весь процес триває аж до ранніх буржуазних революцій.
Останнім хронологічним періодом Відродження є епоха Реформації, завершуючи цей найбільший прогресивний переворот у розвитку європейської культури. Зазвичай історичне значення Відродження пов'язують з ідеями і художніми досягненнями гуманізму, який проголосив на противагу середньовічному християнському аскетизму велич і гідності людини. Його право на розумну діяльність, на насолоди і щастя в земному житті. Гуманісти бачили в людині найбільш прекрасне і досконале творіння Бога. Вони поширили на людину притаманні Богу творення, творчі здібності, бачили його призначення в пізнанні і перетворенні світу, прикрашеного своєю працею, у розвитку наук, ремесел.
Реформація - це широкий релігійний і соціально-політичний рух, що почався на початку 16 століття в Німеччині і спрямований на перетворення християнської релігії. Почавшись в Німеччині, Реформація охопила ряд європейських країн і призвела до відділення від католицької церкви Англії, Шотландії, Данії, Швеції, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Угорщини, частково Німеччини.
Великі географічні відкриття- відкриття «нових», раніше невідомих європейцям, земель, в основному в XV-XVII ст. Великі географічні відкриття є комплексом найбільш значних відкриттів на суші і морі, скоєних протягом майже всієї писемної історії людства.
Актуальність обраної теми полягає в значущості таких історичних процесів, як Відродження, Реформація і Великі географічні відкриття для світової економіки.
Метою курсової роботи є детальне вивчення перерахованих вище яскравих явища в історії економіки всього світу, для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі історичні події:
• Відродження і Реформація і їх наслідки;
• Великі географічні відкриття та їх безцінний внесок в світову економіку.
1. Відродження (Ренесанс) і Реформація.
З XV ст. в соціально-економічному і духовному житті Західної Європи стався ряд суспільних змін, що ознаменували початок нової епохи, яка увійшла в історію як Відродження (Ренесанс). Нова епоха являла собою період відродження античної культури, античного способу життя, звідси і пішла назва Ренесанс, тобто Відродження. Насправді, ренесансна культура була синтезом античності і середньовічної культури. Відродження було підготовлено всім ходом загальноєвропейського розвитку. Але на нього чинили великий вплив історичні та економічні регіональні особливості. У XIV-XV ст. широкий розвиток отримали товарно-грошові відносини, з'явилися елементи нової, капіталістичної господарської системи. Італія першою вступила на цей шлях, чому в чималому ступені сприяли високий рівень урбанізації Північної і Центральної Італії, підпорядкування села місту, широкий розмах ремісничого виробництва, торгівлі, фінансової справи, орієнтованих не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок. Багатий, процвітаючий італійський місто стало базою культури Відродження, світської за своєю природою і загальної спрямованості.
Зміни в умонастрої суспільства були пов'язані перш за все з процесом секуляризації - звільнення від впливу релігії і церковних інститутів - культурного і суспільного життя. Самостійність по відношенню до церкви набувала не тільки економічна і політична життя, а й наука, мистецтво.
Спочатку цей процес відбувався дуже повільно і протікав в різних країнах по-різному. Ідеологією Відродження став гуманізм, який означав на перших порах комплекс знань про людину, її місце в природі і суспільстві. У наступні століття зміст гуманізму значно розширилося, ускладнилося.
Народження гуманізму сталося раніше всього в Італії - у Флоренції, Неаполі, Римі, де виникли гуртки гуманістів, а потім він поширився по всій Європі. Найвизначнішими представниками гуманізму були Леон Альберті (1404-1472), Леонардо Боун (1370-1444), Джованно піко делла Мірандола (1463-1494), Еразм Роттердамський (1469-1539), Йоганн Рейхлин (1455-1522).
Розвиток гуманістичних ідей в Італії, що підсилився в перші десятиліття XVI в. завдяки книгодрукування, перервала католицька церква, ставлення якої до ренесансної культури різко змінилося. Якщо спочатку римсько-католицька церква захищала новому мистецтву і не перешкоджала гуманістичного руху, то з середини XVI ст. вона виступала як затятий ворог і душитель культури Відродження. Такий різкий поворот в позиції церкви був неминучий, оскільки нова ідеологія і культура багато в чому суперечили принципам релігійно-теологічного світогляду, церковної ідеології і культурі. Головним в гуманістичному світогляді стало визнання високої гідності людської особистості і її творчих здібностей ...............
висновок
В ході контрольної роботи були вивчено зміни в світовій економіці XV-XVI століть це три яскравих явища - Відродження (або Ренесанс), Реформація і Великі географічні відкриття, які зробили революцію в суспільному житті Західної Європи.
Ренесанс - це відродження античної спадщини, мирського начала. Реформація - оновлення церкви, що супроводжується сплеском релігійних почуттів.
Об'єднує ці два явища то, що зруйнували стару середньовічну систему цінностей і формували новий погляд на людську особистість.
Гуманісти XV в. впритул підійшли до проблеми нового наукового методу, відмінного від схоластичної діалектики. Це позитивно позначилося на розвитку природознавства. Відомий математик Лука Пачолі (1445-1514) вніс великий внесок в розвиток алгебри, геометрії, бухгалтерського обліку.
Малюючи ідеал людської особистості, діячі Відродження підкреслювали її доброту, силу, героїзм, спроможність творити і створювати навколо себе новий світ. Неодмінною умовою для цього гуманісти вважали накопичені знання, які допомагають людині зробити вибір між добром і злом. Особистість сама обирає свій життєвий шлях і сама відповідає за свою долю.
Цінність людини стала визначатися її особистими достоїнствами, а не положенням у суспільстві. Настала епоха самоствердження людської особистості, що звільняється від середньовічної корпоративності і моралі, що підкоряє індивідума цілому.
Інакше питання про індивідуальну свободу вирішувала Реформація.
З плином часу протестантська етика, розроблена Жаном Кальвіном, охопила широкі верстви суспільства і головними носіями її стали буржуа. І це природно: вона давала орієнтири, які були необхідні для життя в зароджується капіталістичному суспільстві, де багато що залежало від працьовитості та підприємливості, а соціальне походження вже не зумовлювало долю людини.
Реформація руйнувала уявлення про непорушною духовної влади церкви, про її ролі посередниці між Богом і людьми.
Великі географічні відкриття стали можливими завдяки удосконаленню технології будівництва суден, а також модернізації компаса, секстанта, розробки морських карт.
В результаті досліджень Колумба, Васко да Гама, Магеллана та інших мореплавців були визначені контури населених материків (крім північного заходу Америки та Австралії). Відкриття європейцями нових земель надзвичайно розширили уявлення європейців про географію земної кулі, посилили контактними взаємодії між країнами.
Землеробство Європи та інших країн збагатилося новими сільськогосподарськими культурами, такими як кукурудза, томати, картопля, тютюн. Географічні відкриття зробили чималий вплив на розвиток природних наук, світогляд людей.
В кінці XV століття абсолютно змінилися уявлення європейців про земній кулі. Нові моря і нові землі відкривалися з усіх боків. Іспанці, португальці, голландці і англійці пускалися на відкриття або завоювання нових земель. Результатом цього руху було те, що багато старі торгові шляхи були покинуті і спорожніли, причому багато центрів середньовічної торгівлі втратили будь-який сенс; зате світова торгівля прийшла в руки нових діячів, і піднялися нові міста.
Центр тяжкості міжнародної торгівлі перейшов зі сходу на захід, до берегів Атлантичного океану. Індійські товари стали проникати в Європу у великій кількості і значно знизилися в ціні. Для світової торгівлі відкрилися нові багатющі ринки. Постійна взаємодія з колоніальної периферією стало умовою економічного благополуччя Західної Європи.
Список використаної літератури
1. Агапова І.І. Історія економіки. М .: Магістр. 2008.
2. Бродель, Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV-XVIII ст. У 3 т. / М., 1987-2011.
3. Історія економіки: Підручник / За заг. ред. проф. О.Д. Кузнецової та проф. І.М. Шапкина. - М: ИНФРА-М, 2009. - 384 с. - (Серія «Вища освіта»).
4. Історія світової економіки / Под.ред. Поляка Г.Б., Маркової А.Н.- М., 2008
5. Меньшиков, А.С. Великі географічні відкриття А.С.. Меньшиков. - М., 2010 року.
6. Тахтомисова Д.С., Зільбертова Т.І. "Короткий курс лекцій з історії економіки" / СПб - Видавничий центр IPR MEDIA - 94с.-2011;
7. Яковець Ю.В. Історія цивілізацій. М., 2009.* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.