«Професійна етика адвокатів»

Замовити судове представництво в арбітражних і районних судах Замовити

Що таке професійна етика адвокатів?

Перед тим як відповісти на це питання необхідно зрозуміти відмінність понять етики і моралі Перед тим як відповісти на це питання необхідно зрозуміти відмінність понять етики і моралі. Мораль це сукупність норм і правил поведінки в суспільстві забезпечених силою суспільного примусу. Етика ж являє систематичне, наукове уявлення про мораль. Простіше кажучи, етика це стіна, а мораль це цеглини, з яких ця стіна зроблена. Таким чином, професійна етика адвокатів це систематизований звід норм і правил, що застосовуються в професійному середовищі адвокатів.

В силу того, що професійна етика російських адвокатів відноситься до певної професійному середовищі її основні положення закріплені у внутрішньому нормативному документі - Кодексі професійної етики адвокатів. Крім того, російські адвокати мають право користуватися іншим внутрішньому нормативним документом Загальним кодексом правил для адвокатів країн Європейського співтовариства, що свідчить, в тому числі про міжнародний аспект професійної адвокатської етики.

Отже, серед етичних основ російських адвокатів виділяються, збереження адвокатами честі і гідності, довіру з боку клієнта, збереження професійної таємниці.

По-перше, кожен адвокат в своїй діяльності повинен дотримуватися загальні основи моралі, висловлені в збереженні честі і гідності. Дана етична основа говорить про те, що надаючи юридичні послуги, представляючи інтереси різних осіб перед державними органами і в суді адвокат повинен шанобливо себе вести, не порушувати основи людської поведінки.

Дана етична основа говорить про те, що надаючи юридичні послуги, представляючи інтереси різних осіб перед державними органами і в суді адвокат повинен шанобливо себе вести, не порушувати основи людської поведінки

По-друге, між клієнтом і адвокатом повинні вибудовуватися відносини по взаємній довірі. Даний етичний аспект є дуже важливим, так як адвокат зможе якісно надавати свої послуги лише тоді, коли до клієнт йому довіряє. Довіра до адвоката обумовлено багато в чому професійну незалежність адвоката, тобто неможливістю надання на нього тиску з боку зацікавлених державних організацій або комерційних структур.

По-третє, щодо адвокатів застосовується принцип збереження адвокатської таємниці, який забезпечує клієнтові гарантію того, що вся інформація, якою володіє адвокат у цивільній або кримінальній справі залишиться таємницею між клієнтом і адвокатом, про яку останнім заборонено поширяться.

Серед зазначених вище у адвокатів є також і інші особливості професійної етики, але російська дійсність часто говорить про те, що етичні особливості інколи зневажаються адвокатами. Наприклад, в суспільстві вже давно усталене небезпідставні розуміння адвоката як якогось корупційного посередника між державою і клієнтом. І дійсно в багатьох випадках адвокат пропонує клієнту вирішити питання неформально шляхом дачі хабара. Таким чином, в цих відносинах адвокат виступає як особа, що руйнує основи побудови громадянського суспільства в Росії.

Таким чином, адвокатура в Росії є важливим суспільним інститутом, який вимагає ще довгого і важкого розвитку. Звідси лише незалежне його функціонування, що не порушує професійних етичних основ буде черговим кроком для якнайшвидшого побудови в Росії повноцінного громадянського суспільства.

До списку статей