Програма 1С Підприємство 8 опис і основні характеристики


«1С: Підприємство 8» - програма призначена для ведення бухгалтерського, управлінського, фінансового обліку на підприємстві та управління всіма аспектами його діяльності. Особливістю системи є те що вона в основній своїй масі експлуатується на підприємствах пост радянського простору і має адекватну для свого ринку вартість, європейські системи такого класу як правило коштують у кілька разів дорожче. Незважаючи на невисоку вартість за всіма параметрами програма має конкурентоспроможну функціональність і переваги за рахунок наявності в системі модулів бухгалтерського і податкового обліку які розроблені для всіх країн в яких вона використовується. Завдяки практично монопольного становища на ринку програма «1С: Підприємство 8» має якісну технічну та методичну підтримку від фірм партнерів яких в Україні налічується близько 500. Розробники програми «1С: Підприємство 8» контролюють якість послуг, що надаються фірмами партнерами, проводять заходи для їх навчання і сертифікації з метою підвищення якості послуг і максимального задоволення бажань замовників. Для користувачів які хочуть впроваджувати програми «1С: Підприємство 8» самостійно існує величезна кількість методичної літератури російською та українською мовою, велика кількість різноманітних навчальних курсів та відеоматеріалів, також є можливість отримати деякі версії програм для навчання і експлуатації безкоштовно.

Широке поширення програма отримала починаючи з версії «1С: Підприємство 7.7», вона так сподобалася споживачеві що незважаючи на появи конфігурацій під «1С: Підприємство 8» для України ще в 2008 році, в 2017 році її все ще використовують близько 10% українських компаній від спільного ринку програм 1С в Україні. Поточна версія програми «1С: Підприємство 8.3», при її створенні розробники особливу увагу приділяли технологій для експлуатації програми за допомогою мережі Інтернет і тепер крім роботи в режимі розподіленої інформаційної бази (РИБ) у версії 8.3 з'явилася можливість повноцінної роботи програм 1С в режимі тонкого клієнта і Web клієнта.

Система «1С: Підприємство 8» добре підходить для споживачів різного розміру бізнесу. Так версія «1С: Підприємство 8.3» Базова поставляється для малих підприємств з можливістю експлуатації на одному робочому місці і безкоштовним оновленням, підтримкою, всього за 1560 грн. Версія ПРОФ програм 1С має можливість розширяться додатковими робочими місцями на одне, п'ять, десять, двадцять, п'ятдесят, сто, п'ятсот робочих місць, також версія ПРОФ може модифікуватися, розширяться новим функціоналом для максимальної відповідності з потребами організації. Вартість ПРОФ версій програм на 5 робочих місць знаходиться в діапазоні від 8000 - 20000 грн., Щоб оновлювати ПРОФ програму і отримувати консультаційну підтримку необхідно придбати у фірми партнер ІТС (інформаційно-технічне супроводження) вартість на 12 місяців близько 6000 грн. Для великих підприємств фірма 1С розробила систему класу ERP в яку включений функціонал для управління всіма процесами на підприємстві, вартість системи на 10 робочих місць близько 100000 грн.

Програма «1С: Підприємство 8» може працювати як у файловому режимі бази даних так і Клієнт-серверному варіанті, для компаній які використовують 10 і більше користувачів переважніше використання Клієнт-серверного варіанту програми. Для організації роботи програми в Клієнт-серверному варіанті крім ліцензій на Основну програму і додаткові робочі місця необхідно придбати ліцензію на Сервер «1С: Підприємство 8» і вибрати один з декількох варіантів платних або безкоштовних SQL серверів, платні: Microsoft SQL Server, Oracle Database, безкоштовні PostgreSQL, IBM DB2. Робота в Клієнт-серверному варіанті забезпечує більш швидкий доступ до даних і кращий захист інформації в порівнянні з файловим варіантом.

Система «1С: Підприємство 8» підтримує роботу з широким спектром торгового обладнання: фіскальні реєстратори, ваги, ПОСТ термінали, сканери штрих-кодів, датчики обліку відвідувачів.

Програма «1С: Підприємство 8» складається з двох компонентів Середовище розробки (Конфігуратор) і Змін (прикладні рішення).


Компанія поставляє ряд типових рішень для українського ринку:

  • програма «Бухгалтерія 8» для України - компонент: бухгалтерський облік.
  • Програма «1С: Підприємство 8» «Управління торгівлею» для України - компоненти: торгівля склад, управління взаємовідносинами з клієнтами.
  • Програма «1С: Підприємство 8» «Управління торговим підпріємством» для України - компоненти: бухгалтерський облік, зарплата кадри, торгівля склад, управління взаємовідносинами з клієнтами.
  • Програма «1С: Підприємство 8» «Роздріб (роздрібна торгівля)» для України - компонент: торгівля склад.
  • Програма «1С: Підприємство 8» «Управління невелика Фірмою" для України компоненти: облік виробництва, торгівля склад, управління взаємовідносинами з клієнтами.
  • Програма «1С: Підприємство 8» «Зарплата и Управління Персоналом» для України - компоненти: зарплата кадри.
  • Програма «1С: Підприємство 8» Управління виробничим підпріємством - компоненти: бухгалтерський облік, зарплата кадри, виробничий облік, фінансовий облік, торгівля склад, управління взаємовідносинами з клієнтами.
  • Програма «1С: Підприємство 8» ERP 2 - компоненти: бухгалтерський облік, зарплата кадри, виробничий облік, фінансовий облік, торгівля склад, управління взаємовідносинами з клієнтами.
  • Програма «1С: Підприємство 8» CRM Стандарт, ПРОФ, КОРП - компоненти: управління взаємовідносинами з клієнтами.
  • Програма «1С: Підприємство 8» Документообіг - компонент: робота з документами.

Компонента бухгалтерський облік - включає в себе функціонал для ведення повного бухгалтерського обліку на підприємстві з отриманням результуючої звітності: оборотний сальдової відомості по рахунках, балансу і звіту про фінансові результати, регламентованої звітності. Має спрощений спосіб ведення заробітної плати, обліку виробничих операцій, торговельної діяльності.

Компонента торгівля склад - у своєму розпорядженні можливості для організації роботи в оптовій і роздрібній торгівлі: облік складу, облік продажів, облік взаєморозрахунків, ціноутворення, акції знижки.

Компонента управління взаємовідносинами з клієнтами - дає можливість: накопичувати корисну інформацію про клієнтів, розділяти клієнтську базу на сегменти, реєструвати взаємодії з ними, проводити масові розсилки.

Компонента зарплата кадри - дозволяє проводити розрахунок зарплати будь-якої складності, вести кадровий облік співробітників, будувати програми мотивації, навчання та атестації співробітників.

Компонента облік виробництва - дозволяє планувати і враховувати виробничі операції, оцінювати завантаження виробничого обладнання, розраховувати попередню і фактичну собівартість випуску продукції.

Компонента фінансовий облік - дозволяє управляти фінансовим станів підприємства за допомогою складання різного роду бюджетів і контролю їх виконання.

Компонента робота з документами - дозволяє вести документообіг підприємства в електронній формі: завантажуючи різного роду документи підготовлені текстовими процесорами або відскановані, в програму, присвоювати їм входить вихідну нумерацію, підтримує процеси узгодження і затвердження документів.

Також існує ряд спеціалізованих рішень: «Бухгалтерія СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО підприємства», «Бухгалтерія будівельної організації», «Підприємство Логістика», «Управління проектним підпріємством», які містять специфічний для своєї галузі функціонал.

Конфігурації програми «1С: Підприємство» підтримують обмін між собою. Так конфігурація «Бухгалтерія 8» може обмінюватися обліковими даними з конфігурацією «Управління торгівлею», «Зарплата и Управління Персоналом», Конфігурація «Управління невелика Фірмою» з програмою «Бухгалтерія 8».


Основне призначення середовища розробки «1С: Підприємство 8» - прискорена розробка фінансово економічних програм. Багато дій з розробки прикладного рішення здійснюються засобами конфігурації і за допомогою численних помічників що в значній мірі прискорює і спрощує розробку конфігурацій. Всі об'єкти конфігурації зібрані на одній панелі у вигляді дерева що дозволяє швидко знайти і відредагувати потрібний компонент. Конфігуратор містить ряд прикладних об'єктів специфічних для даної галузі знань:

прикладної об'єкт Довідники - містить однотипні набори даних наприклад список контрагентів, номенклатури, основних засобів.

об'єкт конфігурації Регістри відомостей - зручно використовувати для зберігання даних які згодом змінюються / оновлюються, наприклад цін на товари, норма запасів товарів на складі підприємства.

прикладної об'єкт Регістри накопичення - використовуються для накопичення оперативної інформації по операціях підприємства, наприклад залишки і обороти товарів на складах, продажу товарів, інформація по взаєморозрахунках з контрагентами.

об'єкти конфігурації План рахунків, Регістри бухгалтерії - використовуються для розробки та налаштування плану рахунків підприємства, обліку бухгалтерських проводок.

компоненти конфігурації Плани видів розрахунків, Регістри розрахунків - використовуються для обробки періодично розраховуються даних наприклад розрахунок зарплати, нарахування амортизації основних засобів.

прикладні об'єкти Бізнес-процеси, Завдання - використовуються для структурування робочих процесів на підприємстві, постановці і маршрутизації завдань для співробітників компанії.

механізм конфігурації «1С: Підприємство 8» Схема компонування даних - при розробці звітів дозволяє задавати лише загальні відомості про нього і первинний вигляд, при роботі в прикладному рішенні користувач може самостійно змінювати склад і форму відображуваних даних, встановлювати угруповання і сортування, виділяти / підсвічувати необхідні рядки звіту по встановлених ним умовах.

Завдяки використанню в програмі «1С: Підприємство 8» легковажних керованих форм програма швидко працює при її експлуатації через Інтернет в тонкому і Web клієнта.