РАДА ЮРИСТА: Де переселенці можуть отримати безкоштовну правову допомогу?

РАДА ЮРИСТА: Де переселенці можуть отримати безкоштовну правову допомогу?

Фото: pixabay.com

Стаття 59 Конституції України гарантує всім громадянам України право на безкоштовну професійну правову допомогу у випадках, встановлених законом.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на отримання безоплатної первинної допомоги мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають лише деякі категорії осіб, серед яких:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Що таке первинна правова допомога

Первинна правова допомога полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, порядку відновлення в разі їх порушення, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

  1. надання правової інформації;
  2. надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
  3. складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4. надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Що таке вторинна правова допомога

Вторинна правова допомога полягає в створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

  1. захист, в тому числі в суді;
  2. здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  3. складання документів процесуального характеру.

Внутрішньо переміщені особи мають право безкоштовно отримати всі три види правових послуг, а громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік в якості внутрішньо переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3, з питань, пов'язаних з отриманням довідки про постановку на облік внутрішньо переміщеного особи, до моменту отримання довідки.

Хто надає безкоштовну правову допомогу

Наданням безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в Україні займаються Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (близько 550 офісів у всіх регіонах України).

Для надання безоплатної вторинної правової допомоги Центри залучають адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Міністерство юстиції України створює регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які є територіальними відділеннями Координаційного центру з надання правової допомоги . Метою діяльності Координаційного центру є формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та якості.

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги фінансуються з Державного бюджету України та інших не заборонених законодавством джерел.

Як отримати безкоштовну правову допомогу

Отримати безкоштовну правову допомогу можна, звернувшись в найближчий Центр з надання безоплатної правової допомоги, з адресами та контактними даними яких можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України .

З Реєстром адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, можна ознайомитися на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги в Україні - 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України).

Порядок надання безоплатної правової допомоги

Щоб отримати безкоштовну правову допомогу в місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, необхідно скласти і подати письмове звернення про надання безоплатної первинної або вторинної правової допомоги. У разі необхідності таку заяву допоможе скласти працівник місцевого центру.

До звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги необхідно додати документ, що підтверджує належність особи до однієї з категорій громадян, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу (довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи, паспорт з реєстрацією місця проживання на тимчасово неконтрольованої території).

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом 10 днів з дня надходження відповідного звернення.

Після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу. При призначенні адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь.

Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов'язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України, закону «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів;

2) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно в обсязі та в строки, визначені договором про надання такої допомоги;

3) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала йому відомою у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

РАДА ЮРИСТА: Де переселенці можуть отримати безкоштовну правову допомогу?