Склад кафедри :: ОНАХТ. Кафедра біохімії, мікробіології та фізіології харчування

 1. Капрельянц ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ З 1990 р і по теперішній час кафедру очолює професор Л.В. Капрельянц...
 2. ВЕЛИЧКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
 3. ЄГОРОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА
 4. Кананіхін ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
 5. КІЛІМЕНЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 6. ТРУФКАТІ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
 7. Шпирко ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
 8. ВОЛОВИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
 9. Охотського МАРІЯ ИГОРЕВНА
 10. Петросьянц АРСЕН ПЕТРОВИЧ
 11. ШВЕЦЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
 12. Пожіткова Лілія Георгіївна
 13. СТИНГАЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
 14. Говоріна Розалія АЛЕКСАНДРОВНА
 15. Торохтить ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
 16. УРВАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
 17. Пауліна ЯРОСЛАВНА БОРИСОВНА
 18. Маркарян АННА АЛЕКОВНА
 19. ЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
 20. ЕРИГАНОВ КИРИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
 21. САДОВНИК МАРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА
 22. ЗИКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
 23. Бабак Лідія Дмитрівна
 24. Яворська Дарина Станіславівна

Капрельянц ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ

З 1990 р і по теперішній час кафедру очолює професор Л З 1990 р і по теперішній час кафедру очолює професор Л.В. Капрельянц - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Наукові основи технологій отримання рослинних біополімерних комплексів - харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчуванні». Йому присуджено почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України; вручена Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомі трудові досягнення, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців зернопереробної і харчової промисловості і плідну наукову діяльність. Л.В. Капрельянц був обраний академіком Міжнародної академії холоду та асоційованим членом Міжнародного союзу з харчових технологій. Є представником України в Європейській асоціації по харчової хімії, членом експертної ради з харчових технологій та атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, членом редакційних колегій шести професійних журналів, головою спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій в ОНАХТ, членом експертної ради з «Біології, біотехнології харчування »при МОН України.

Капрельянц Л.В. - провідний вчений в галузі харчової хімії і біохімії, а також технології переробки рослинної сировини, праці якого відомі не тільки в Україні, а й за її межами. Своїми науковими дослідженнями він показав, що на відміну від традиційних технологічних методів біотехнологічні методи переробки вторинної рослинної сировини забезпечують потрібну глибину її трансформації, а також дозволяють зберігати і виділяти цінні лабільні харчові інгредієнти, які є важливими компонентами лікувально-профілактичних і функціональних продуктів.

Рішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини біотехнологічними методами полягає в розробці нових оригінальних напрямків розвитку прикладної харчової науки, які базуються на глибоких теоретичних і експериментальних дослідженнях механізмів біотрансформації таких складних полімерних субстратів як крохмаль, білкові речовини, геміцелюлоза, целюлоза і ін.

Л.В. Капрельянц вперше в Україні почав розробку такого перспективного напряму, як цілеспрямоване використання ферментів мікробного походження в біотехнологічних процесах. Наукова новизна досліджень полягає в системному підході до вирішення проблеми комплексної переробки рослинної сировини, який передбачає використання безвідходної технології за участю ендогенних ферментів, екзогенних ферментних препаратів і мікроорганізмів. Такий підхід дозволяє повніше використовувати рослинні ресурси. Залучати до харчового раціону додаткові джерела, інтенсифікувати технологічні процеси, зробити їх екологічно безпечними, розширити асортимент продукції, яка виходить, зокрема за рахунок отримання лікувально-профілактичних і функціональних продуктів.

Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджена можливість спрямованого ензімного регулювання функціональних властивостей біополімерів харчових волокон, крохмалю, білкових речовин. Визначено основні закономірності підбору компонентів системи ферментів і роль окремих ферментів в процесах біоконверсії рослинних полімерів.

Науково обгрунтована і експериментально випробувана схема послідовного фракціонування компонентів рослинної сировини з використанням мікробних деполімераз, що дозволило вирішити задачу розробки комплексної безвідходної технології.

Теоретично експериментальне дослідження біохімічного складу і властивостей вторинних продуктів зернової сировини показало принципову можливість їх біоконверсії в харчові поліфункціональні і біологічно активні добавки лікувально-профілактичного призначення, а також кормові продукти.

Наукова новизна розробок Л.В. Капрельянц підтверджена авторськими свідоцтвами і патентами. Є автором понад 500 публікацій, в числі яких монографії та підручники.

Контактна інформація:
телефон 712-41-12
е-mаil: leonid@onaft.edu.ua

ПИЛИПЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за фахом «Технологія консервування», кваліфікація інженер-технолог. Захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічні основи комплексної переробки листяних овочів» в 1994 році.

Професор кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування.

Працює професором на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Відповідає за методичну роботу кафедри. Понад 35 років займається викладацькою і науково-дослідницькою діяльністю в галузі біохімії консервування рослинної сировини, харчової мікробіології, контролю якості та безпеки харчових продуктів, розробки методології і сучасних прискорених методів аналізу харчових продуктів. Керує науковою роботою з розроблення наукових засад визначення безпеки рослинних харчових продуктів в ПНДЛ. Брала участь в розробці 18 гармонізованих стандартів України.

Як науковий керівник підготувала 1 доктора і 7 кандидатів технічних наук.

Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (Д 41.088.01 та Д 41.088.02), вчених рад факультетів ТВіНБ і ТЕХПіПКЗ, редколегії журналу «Харчова наука і технології», оргкомітету наукових конференцій КубДТУ, комісії України «Codex Alimentarius». Учасник міжнародної програми «Безпечні продукти" ( "Safe Foods»).

Опублікувала понад 300 публікацій, в тому числі винаходи та патенти, монографії та підручники. Серед останніх співавторство двох книг «Консервування харчових продуктів. Мікробіологія, енергетика, контроль »і« Біологічні методи в оцінці безпеки рослинних харчових продуктів та інгредієнтів ». Систематично бере участь в міжнародних конференціях і симпозіумах Марракеш (Марокко), Звенигород (Росія), Пловдив (Болгарія), Будапешт (Угорщина), Прага (Чеська республіка), Барселона (Іспанія).

Нагороди: «Відмінник освіти України», грамоти Одеської обласної адміністрації та інших рівнів.

Контактна інформація:
телефон 712-41-12
е-mаil: lnpylypenko@ukr.net

ВЕЛИЧКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут ім Закінчила Одеський технологічний інститут ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю інженер-хімік-технолог, хімічна технологія деревини.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Технологічні властивості виноградної лози як сировини для гідролізної промисловості» під керівництвом д.т.н., проф. Дудкіна М.С. і к.т.н., доц. Голівець Г.І. Працює доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Очолює науковий гурток «Сучасна біотехнологія і нанотехнологія, їх розвиток». Проводить наукову роботу з аспірантами та студентами, бере участь у внутрішніх і міжнародних конференціях. Під її керівництвом підготовлено дві кандидатські дисертації, одна з яких захищена.

Має понад 300 публікацій, неодноразово брала участь у виставках, де була нагороджена дипломами і медалями першого ступеня, грамотами.

Неодноразово отримувала грамоти ректора, проректора, управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації за наукову роботу та значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

ЄГОРОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут ім Закінчила Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова в 1981 році за спеціальністю Технологія зберігання і переробки зерна. В ОНАХТ працює з 1991 року. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології виробництва безлактозную зернового продукту» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянц.

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології і фізіології харчування.

Науковий керівник Науково-дослідної лабораторії мікробіології ім. проф. Я.О. Кириленко. Відповідає за роботу мікробіологічного блоку кафедри. Керувала роботою з реконструкції, модернізації та підготовки навчальних лабораторій мікробіології до атестації. Лабораторії отримали дозвіл Санітарно епідеміологічної станції на право проведення мікробіологічних досліджень з мікроорганізмами III-IV груп патогенності. Брала участь в розробці навчальних програм дисциплін «Технічна мікробіологія» і «Мікробіологія галузі» для підготовки бакалаврів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» всіх професійних напрямків.

Співавтор підручників «Технічна мікробіологія» (2006) і «Технічна мікробіологія. Лабораторний практикум »(2012) і навчальних посібників« Мікробіологія харчових виробництв »(2016) і« технічного мікробіологія »(2017), а також методичного забезпечення мікробіологічних дисциплін. Має понад 200 наукових публікацій, у тому числі патенти на винаходи. Працює над науковою темою «Наукові основи вдосконалення технології виробництва зернових функціональних продуктів харчування».

Нагороджена почесною грамотою Міністра Міністерства освіти і науки України (2007), Грамотою Начальника управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації (2005 рік) І почесним знаком «Відмінник освіти» (2007).

Член Товариства мікробіологів України ім. С. Н. Виноградського

Контактна інформація:
телефон 712-42-68
e-mail: antoninaegorova59@gmail.com

Кананіхін ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова. Захистила кандидатську дисертацію під керівництвом д.т.н. Капрельянц Л.В. на тему «Використання ферментних препаратів для отримання консервованих харчових продуктів» в 1991 році

Доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. З липня 2007 - проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи. Очолює оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю "ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ".

Напрямок наукової роботи - біотехнологічні аспекти технологічних процесів харчових виробництв. Має понад 100 публікацій. Серед них книга «Одеська національна академія харчових технологій», патент «способ Приготування хлібобулочних виробів поніженої вологості з хмелем».

Нагороди: почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації, почесна грамота Одеської обласної ради, почесна грамота департаменту освіти і науки Одеської ОДА.

Контактна інформація:
телефон 712-41-79

КІЛІМЕНЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за фахом інженер-хімік-технолог, «Хімічна технологія деревини». Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за фахом 03.00.20 - біотехнологія, рр. Захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка біотехнології отримання кормового білка на основі нетрадиційної рослинної сировини» під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянц Л.В.

Працює доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. З 2004 р очолює відділ довузівської підготовки. Веде наукову роботу зі студентами, бере активну участь у внутрішніх і міжнародних конференціях. Очолює науковий гурток «Дослідження впливу іммобілізації на пробіотики». Працює над темою «Дослідження особливостей структуроутворюючих процесів у виробництві білоквмісніх продуктів харчування під дією ферменту трансглутамінази».

Має близько 100 публікацій, серед яких наукові статті, патенти на винахід, конспекти лекцій, методичні посібники, підручники. Серед них «Технічна міробіологія. Лабораторний практикум. Навчальний посібник », опорний конспект лекцій з курсу« Гігієна та санітарія для бакалаврів 6.05.701 денної та заочної форм навчання ».

Неодноразово отримувала грамоти ректора, проректора, подяки ректора за плідну наукову роботу та значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців. Нагороджена грамотами Верховної Ради України, мера м Одеси і губернатора Одеської області.

Член Товариства мікробіологів України ім. С. Н. Виноградського

Контактна інформація:
телефон 712-42-68

ТРУФКАТІ ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Закінчила в 2003 році Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання, консервування та переробки молока, отримала кваліфікацію магістр Закінчила в 2003 році Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання, консервування та переробки молока, отримала кваліфікацію магістр. У тому ж році вступила до аспірантури до д.т.н., проф. Капрельянц Л.В .. До 2006 року працювала над дисертацією і викладала на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. У листопаді 2006 року успішно захистила дисертацію на тему «Розробка біотехнології комбінованих молочно-рослинний продуктів», в результаті чого Труфкаті Л.В. було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20-біотехнологія.

У січні 2013 року Труфкаті Л.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування.

Крім викладання займається науковими дослідженнями за темою «Удосконалення контролю якості та безпеки, а також технологій виробництва продуктів харчування рослинного і тваринного походження».

З жовтня 2008 р є співробітником науково-дослідної лабораторії мікробіології Науково-дослідного інституту зерна і харчових продуктів, яка відкрита на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування.

Керує науковою роботою студентів, які потім успішно доповідають про свої результати на студентських конференціях і беруть участі в

конкурсах наукових студентських робіт.

З жовтня 2014 роки є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених і працює над темою «Науково-технічні основи створення нового покоління сінбіотіческіх БАД».

Має понад 140 наукових публікацій.

Член Товариства мікробіологів України ім. С. Н. Виноградського

Контактна інформація: ОНАХТ, Д-230, телефон 712-42-68
e-mail: trufkati@gmail.com

Шпирко ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Закінчила Одеської національний університет ім Закінчила Одеської національний університет ім. І.І. Мечникова за фахом аналітична хімія.

Декан факультету прикладної екології, енергетики і нафтогазових технологій

Працює доцентом кафедри біохімії мікробіології і фізіології харчування, є членом Ради факультету ТВКПіТ. Є відповідальним виконавцем по держбюджетній темі в ПНДЛ. Бере участь в роботі студентських і викладацьких наукових конференцій. Має близько 70 публікацій.

Виконує обов'язки куратора академічної групи факультету ТВКПіТ.

Контактна інформація:
телефон (0482) 712-41-12

ВОЛОВИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» 2004-2009 рр Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» 2004-2009 рр. Закінчила аспірантуру (ОНАХТ) за фахом 03.00.20 - біотехнологія, 2009-2012 рр. Захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка технології інкапсульованих пробіотічніх мікроорганізмів» під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянц Л.В.

Працює асистентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Бере участь в науково-практичних студентських конференціях ОНАХТ.

Контактна інформація:
e-mail: tavol0929@gmail.com
Тел .: 712- 41-12

Охотського МАРІЯ ИГОРЕВНА

Закінчила ОНАХТ за фахом «Екологія та охорона навколишнього середовища» 2001-2006 рр Закінчила ОНАХТ за фахом «Екологія та охорона навколишнього середовища» 2001-2006 рр. Закінчила аспірантуру за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія, 2006-2008 рр. Захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- і пребіотіческімі властивостями» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Л.В. Капрельянц. Проходила підвищення кваліфікації в «Школі педагогічної майстерності», ОНАХТ.

Працює асистентом на кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Розробила пакет нормативно-технічної документації для нової дисципліни «Основи біобезпеки та біоетики в галузі».

Відповідальна за звітності з наукової діяльності кафедри, організацію та проведення олімпіад з дисциплін: «Біохімія», «Мікробіологія», «Біологія». Відповідальна за організацію і проведення студентської та науково-викладацької конференції. Відповідальна за технічні питання в проведенні методичної роботи. Бере участь в профорієнтаційній роботі. Виконує обов'язки куратора. Очолює науковий гурток «Дослідження впливу іммобілізації на пробіотики».

Контактна інформація:
телефон (0482) 712-41-12
е-mаil: mariaoxota0214@ukr.net

Петросьянц АРСЕН ПЕТРОВИЧ

Закінчив Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія громадського харчування 1995-2000 рр Закінчив Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія громадського харчування 1995-2000 рр. Закінчив аспірантуру (ОНАХТ) за фахом 03.00.20 - біотехнологія, 2000-2003 рр. Захистив дисертаційну роботу на тему «Розробка біотехнології отримання гідролітичного ферментного препарату з α- галактозидазної активністю» під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянц Л.В.

Працює доцентом кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування. Відповідальний за профорієнтаційну роботу. Бере участь в наукових конференціях. Наукова діяльність відображена в публікаціях.

Контактна інформація:
телефон 712-41-12

ШВЕЦЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання і переробки зерна Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю технологія зберігання і переробки зерна.

Працює асистентом кафедри біохімії мікробіології и фізіології харчування, секретар кафедри, методист відділу профорієнтаційної роботи. Бере участь в наукових і методичних конференціях. Наукова діяльність підтверджена публікаціями і патентом.
Виконує обов'язки куратора академічної групи факультету ТВКПіТ

Контактна інформація:
телефон 712-41-12, 712-40-67
е-mаil: nashvets17@ukr.net

Пожіткова Лілія Георгіївна

Закінчила ОНАХТ за спеціальністю «Облік і аудит» з кваліфікацією фахівця. У 2005 р отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» з кваліфікацією магістра.

Закінчила аспірантуру в ОНАХТ за спеціальністю 03.00.20 (біотехнологія) і захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виробництва функціональних інгредієнтів з сої» (2008 р, під керівництвом професора Л. В. Капрельянц).

Асистент кафедри БМФП. Викладає біологічну хімію, технічну мікробіологію, мікробіологію галузі, гігієну і санітарію.

Бере участь в науково-практичних студентських і викладацьких конференціях ОНАХТ і очолює науковий гурток «Біо і нанотехнології в харчовій промисловості». Має близько 30 публікацій.

Член Одеського відділення Українського біохімічного товариства з 2017 р

Контактна інформація:
тел: 712-42-68
е-mаil pozhitkova@ukr.net

СТИНГАЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

Закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю інженер-хімік-технолог, 1975-1980 рр Закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю інженер-хімік-технолог, 1975-1980 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду завідуючої лабораторією біохімії. Відповідає за матеріальне забезпечення кафедри. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь в розробці методичних вказівок і нових лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи гігієни та фізіології харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

Говоріна Розалія АЛЕКСАНДРОВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за фахом «Технологія хлібопекарського, кондитерського та макаронного виробництв» 1981-1986 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду завідуючої лабораторією мікробіології. Відповідає за матеріальне забезпечення кафедри.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

Торохтить ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за фахом інженер-технолог гидролизного виробництва, 1966-1973 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Виконує обов'язки профорга кафедри. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь в розробці методичних вказівок і нових лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи гігієни та фізіології харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

УРВАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за фахом «Технологія хлібопекарського, кондитерського та макаронного виробництв», 1972-1977 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Консультує студентів, аспірантів різних спеціальностей. Бере участь у підготовці лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія зерна» і «Основи фізіології та гігієни харчування».

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

Пауліна ЯРОСЛАВНА БОРИСОВНА

Закінчила Одеський державний університет ім Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за фахом біолог-фізіолог рослин, мікробіолог, 1956-1961 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого інженера і бере участь в підготовці лабораторних занять по мікробіології. Консультує аспірантів і студентів-магістрів різних технологічних спеціальностей, надає їм практичну допомогу в плануванні і виконанні мікробіологічних досліджень з безпеки харчових продуктів і додаткових матеріалів.

Бере участь в розробці методичних вказівок і нових лабораторних робіт для студентів, а також веде практичні заняття з фахівцями харчової промисловості при підвищенні їх кваліфікації на факультеті післядипломної освіти.

Виконує контроль промислової стерильності консервів, стерилізованих по режимам, розробленим НДЛ стерилізації, оцінки якості та безпеки консервованих продуктів в рамках госпдоговірної тематики.

Веде роботу по забезпеченню науково-дослідної лабораторії кафедри необхідної нормативно-технічною документацією.

Співавтор навчального посібника "Мікробіологія харчових виробництв" 2016 р

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

Маркарян АННА АЛЕКОВНА

Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія виноробства і бродильних виробництв» Закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія виноробства і бродильних виробництв».

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера. Бере участь у підготовці лабораторних робіт з дисциплін: «Біохімія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Біологія». Відповідає за роботу канцелярії кафедри. Бере участь в розробці лабораторного практикуму з дисципліни «Біологія» та виставках наукових досягнень ОНАХТ.

Контактна інформація:
тел: 712-41-12

ЖУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Закінчила Одеський національний університет ім Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за фахом мікробіологія - Вірусологія, 1999-2004 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта. Консультує студентів, магістрів різних спеціальностей.

З вересня 2017 року - аспірантка кафедри.

Член Товариства мікробіологів України ім. С. Н. Виноградського

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

ЕРИГАНОВ КИРИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Закінчив біологічний факультет Одеського національного університету ім Закінчив біологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за фахом мікробіологія і вірусологія (2001 - 2006 рр.). Закінчив аспірантуру в Ботанічному саду ОНУ ім. І. І. Мечникова і ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова »на стику біології мікроміцетів, екології та ботаніки (2006 -2009 рр.).

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта і бере участь в підготовці занять з мікробіології. Консультує студентів різних спеціальностей і надає їм допомогу в плануванні і виконанні мікробіологічних досліджень.

Виконує дослідження харчових продуктів і сировини на присутність мікотоксинів за сучасною методикою імуноферментного аналізу, а також на присутність антибіотиків мікробіологічним методом. Відповідає за роботу на мікропланшетном фотометрі StatFax 4700. Веде музейні культури мікроорганізмів, необхідні для роботи кафедри. Має 8 публікацій, найбільш значущі: «Антагоністичні властивості мікроміцетів філлоплани винограду сортів Сухолиманський білий і Одеський чорний», «Сезонна динаміка мікоценоза філлоплани винограду сортів Сухолиманський білий і Одеський чорний».

Відповідальний за міжнародні зв'язки і сайт кафедри

Член Товариства мікробіологів України ім. С. Н. Виноградського

Контактна інформація:
тел: 712-42-70
е-mаil kiryer@rambler.ru

САДОВНИК МАРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

Закінчила механіко-технологічний технікум ОНАХТ за фахом «Технологія зберігання і переробки зерна» 1999-2003 рр Закінчила механіко-технологічний технікум ОНАХТ за фахом «Технологія зберігання і переробки зерна» 1999-2003 рр., Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія зберігання і переробки зерна» 2003-2010 рр.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера з 2012 р Бере участь в забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.

Контактна інформація:
тел: 712-42-70

Контактна інформація:  тел: 712-42-70

ЗИКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, за фахом біологія і отримала кваліфікацію бакалавра в 2008-2012 г, продовжила навчання за спеціальністю вірусологія та здобула кваліфікацію магістра в 2012-2013 р

Закінчила аспірантуру в ОНАХТ за спеціальністю 03.00.20 (біотехнологія) під керівництвом д.т.н., проф. Капрельянц Л.В., тема дисертаційної роботи «Біотехнології селенсодержащих прибутків». Роботу захистила в грудні 2017 р отримала ступінь кандидата технічних наук.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду інженера і бере участь в забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.

Має 9 публікації. Найбільш значимі - тези доповідей: «Характеристика кінетічніх параметрів Накопичення біомасі Lactobacillus acidophilus на середовіщі з Додавання різніх концентрацій селену» на Х Міжнародній науково-практичній конференції «Харчові технології 2014»; «Оцінка інсектіцідної актівності нового бактеріального препарату Bacillus thuringiensis ОНУ 15 во время его зберігання» на 68-й звітній студентській конференції ОНУ ім. І.І. Мечникова, 24-26 квітня 2012 року

Член Товариства мікробіологів України ім. С. Н. Виноградського

Контактна інформація:
тел: 721-41-12
e-mail: natashenka.tregub@mail.ru

Бабак Лідія Дмитрівна

Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «біолог (викладач біології та хімії)» (1989).

Педагогічний стаж 30 років. Викладач вищої категорії.

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта. Бере участь у забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології.

Яворська Дарина Станіславівна

Закінчила Білоцерківський національний аграрний університет за спеціальністю "агрономія" (2014 року).

На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування займає посаду старшого лаборанта. Бере участь у забезпеченні лабораторних робіт з мікробіології ..