Способи і варіанти стягнення аліментів по-новому (з 08.07.2017 року). Зразки заяви про видачі судового наказу про стягнення аліментів

Спосіб стягнення аліментів тепер вибирає сам стягувач (позивач, заявник) і він не залежить від того чи має дохід платник аліментів чи ні Спосіб стягнення аліментів тепер вибирає сам стягувач (позивач, заявник) і він не залежить від того чи має дохід платник аліментів чи ні.

Так, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

Після змін, аліменти в Україні з 08.07.2017 року можуть стягуватися в різний спосіб.

1. Шляхом подання до суду заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів у частці від заробітку. Зразок див. Нижче в цій темі. Даний спосіб для тих, хто ще не подавав до суду заяви про стягнення аліментів і кого влаштовує розмір аліментів, встановлений законом (див. Нижче).

У чому особливість справ про видачу судового наказу? Це спрощена процедура судового розгляду. Суд розглядає таку справу в триденний термін з моменту відкриття провадження у справі і видає судовий наказ по суті заявлених вимог, без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень. Так само такий судовий наказ не підлягає скасуванню, оскарженню.

Так, той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 СК України).

2. Шляхом подачі в суд заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, але мінімальних. Зразок див. Нижче в цій темі. Даний спосіб для тих, хто ще не подавав до суду заяви про стягнення аліментів і кого влаштовує мінімальний розмір аліментів (див. Нижче).

Той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 3 ст. 184 СК України).

3. Якщо ви бажаєте стягнути аліменти в іншому розмірі, ніж зазначено в п.1,2, то Вам слід звертатися до суду з позовною заявою. Див. Зразки заяв про стягнення аліментів.

4. Для тих, хто вже стягнув аліменти і у кого вже є рішення суду про стягнення аліментів, але ви бажаєте встановити інший спосіб стягнення аліментів та інший розмір аліментів, то необхідно звертатися до суду з позовом про збільшення раз міра аліментів і / або про зміну способу стягнення аліментів . Це слід зробити, оскільки в проекті закону було зазначено, що новий розмір аліментів, так би мовити, перерахується «автоматом», але, на жаль, в прийнятому законі вже цих положень немає.

До _______ суду _________ області
м. ___________, вул. ___________

Заявник: ПІБ Повністю, поштовий індекс, повна адреса, паспорт серія ...... № ... .. виданий 19.03.2011 року Бердянськ МВ ГУМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків ...... засоби зв'язку

Боржник: ПІБ Повністю, поштовий індекс, повна адреса, засоби зв'язку, (якщо паспортні дані відповідача та його ідентифікаційний код невідомий, то вказуємо наступну фразу) інші засоби зв'язку, офіційні електронні адреси та інші дані, Які ідентіфікують особливо не відомі

З А Я В А

про видачу судового наказу

про Стягнення аліментів

____________ року я, заявник, ___________ року народження, постелили шлюб з ________________, ______________ року народження, Який ми зареєструвалі ___________ року у відділі державної реєстрації АКТІВ Цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________ області, про что зроблений актових записів № _____ (додаток 1 ).

Якщо батьки не були в шлюбі, то вказуємо про фактичних шлюбних відносинах і коли ці відносини виникли і припинилися.

У шлюбі у нас народилася неповнолітня дитина: ________________ (П.І.Б), _________ року народження (додаток 2).

Обов'язково вказуємо неповнолітніх дітей від шлюбу, їх ПІБ, а так же рік народження. Якщо дитина народилася не в шлюбі, то вказуємо: «Від наших СТОСУНКІВ у нас народилася ....»

Дитина прожіває разом зі мною (додаток 3).

Шлюб между нами розірвано ____________ року.

Якщо барк розірвано, то вказуємо про це і докладаємо копію відповідного рішення. Якщо не в шлюбі, нічого не пишемо.

Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов'язані утрімуваті дитину до Досягнення нею повноліття, а боржник, останнім часом, з ____ року НЕ бере участия у віхованні та утріманні Нашої комунальної дитини.

Тут вказуємо час, з якого боржник перестав утримувати дитину.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України розмір аліментів має буті необхіднім та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Далі вказуємо один з варіантів стягнення аліментів:

1. Якщо у частці від заробітку, то вказуємо:

Відповідно до ч. 5 ст. 183 СК України тієї Із батьків або других закону представителей дитини, разом з Яким прожіває дитина, має право звернути до суду Із заявив про видачу судового наказу про Стягнення аліментів у размере на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третина, на трьох и более дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, но НЕ более десяти Прожитковий мінімумів на дитину відповідного віку на шкірний дитину.

2. Якщо в твердій грошовій сумі мінімальний розмір аліментів, то вказуємо:

Відповідно до ч. 3 ст. 184 СК України тієї Із батьків або других закону представителей дитини, разом з Яким прожіває дитина, має право звернути до суду Із заявив про видачу судового наказу про Стягнення аліментів у размере 50 відсотків Прожитковий мінімуму для дитини відповідного віку.

Ця Вимога НЕ пов'язана із встановлення чи оспорюваними батьківства (материнства) та необхідністю Залучення других заінтересованіх осіб.

На підставі викладеня та у відповідності до ст.ст. 180 - 183 СК України, Керуючий ст.ст. 161, 163 ЦПК України,

П Р О Ш У:

Залежно від обраного способу стягнення аліментів пишемо, якщо вибрали перший варіант (у частці від заробітку), то:

Видати Судовий наказ про Стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на Користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на Утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у размере на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третина, на трьох и более дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, но НЕ более десяти Прожитковий мінімумів на дитину відповідного віку на шкірний дитину та не менше 50 відсотків Прожитковий мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючі Стягнено я з ______ року (вказуємо дату подачі заяви) и до повноліття дитини.

Якщо другий варіант (мінімальні аліменти в твердій грошовій сумі):

Видати Судовий наказ про Стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на Користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на Утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у размере 50 відсотків Прожитковий мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючі Стягнення з ______ року (вказуємо дату подачі заяви) и до повноліття дитини.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про Укладення шлюбу - 2 екз .;
  2. Копія свідоцтва про народження - 2 екз .;
  3. Довідка про склад сім'ї - 2 екз .;
  4. Копія паспорту - 2 екз .;
  5. Копія заяви.

"08" січня 2018 року _____________ ПІБ

Примітки:

Всі документи, які додаєте до заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів, в тому числі і сама заява, необхідно робити в двох примірниках.

Один комплект документів для суду. Другий комплект документів для боржника.

Судовий збір. Заявники звільнені від сплати судового збору за подання заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування заявника, а також за зареєстрованим місцем проживання боржника.

У чому особливість справ про видачу судового наказу?