Трудовий договір 2018

 1. Крок 1. Визначаємо, чи є обов'язковим укладення трудового договору в письмовій формі, і з'ясовуємо,...
 2. Крок 2. Складаємо трудовий договір 2018 у письмовій формі
 3. Зразок трудового договору 2018
 4. Крок 3. Укладаємо трудовий договір 2018 у усній формі
 5. Крок 4. Роз'яснюємо підстави для обробки персональних даних, повідомляємо про права у сфері захисту...

Кодекс законів про працю дає можливість укладати трудовий договір 2018 як в письмовій, так і в усній формі. Так само як і в минулому році є перелік випадків, при яких письмова форма трудового договору є обов'язковою. Давайте поговоримо про ці випадки і подивимося на зразок трудового договору 2018 року.

У частині першій статті 24 КЗпП говориться про те, що сторони трудового договору - роботодавець і працівник, як правило, укладають трудовий договір у письмовій формі.

Обов'язково укладати трудовий договір 2018 у письмовій формі потрібно в наступних випадках:

 • при організованому наборі працівників;
 • при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
 • при укладенні контракту;
 • у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
 • при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
 • при укладенні трудового договору з фізичною особою;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.

Локальними актами організації (зокрема, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку) може бути розширено перелік випадків, коли трудовий договір повинен бути укладений у письмовій формі. І взагалі організація може встановити обов'язковість укладати трудові договори в письмовій формі.

Далі покроково розглянемо дії кадровика при укладенні трудового договору 2018.

Крок 1. Визначаємо, чи є обов'язковим укладення трудового договору в письмовій формі, і з'ясовуємо, чи наполягає працівник на укладенні трудового договору в письмовій формі

Перший крок кадровика на цьому етапі кадрової процедури - визначити (з урахуванням вимог ст. 24 КЗпП та інших актів законодавства), чи потрібно з особою, що приймаємо на роботу, укладати трудовий договір саме в письмовій формі.

Якщо відповідно до законодавства з працівником може бути укладено трудовий договір як в письмовій, так і в усній формі (тобто письмова форма не є обов'язковою), працівник кадрової служби повинен з'ясувати, чи наполягає особа на укладенні трудового договору в письмовій формі.

Якщо письмова форма є обов'язковою або особа наполягає на такій формі, переходимо до кроку 2 і кроку 4. В інших випадках - переходимо до кроку 3.

Крок 2. Складаємо трудовий договір 2018 у письмовій формі

Оскільки законодавчо не затверджено типової форми письмового трудового договору в загальному випадку, кожна організація може розробити форму трудового договору самостійно. За основу при цьому можна взяти форми трудових договорів, розроблених органами державної влади та затверджені відповідними наказами, наприклад:

 • типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, затверджена наказом Державного комітету України з питань державних секретів від 08.12.1994 № 44;
 • форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260;
 • типова форма контракту з працівником затверджена наказом Мінпраці від 15.04.1994 № 23;
 • типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, затверджена наказом Фонду державного майна України від 05.04.2004 № 662;
 • типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затверджена постановою КМУ від 02.08.1995 № 597.

У трудовому договорі повинні бути в обов'язковому порядку зафіксовані всі умови, які відрізняються від умов, передбачених у колективному договорі і правилах внутрішнього трудового розпорядку (додаткові пільги та гарантії, індивідуальні режими або графік роботи та інше). Також в договорі необхідно вказувати про встановлення випробування і його тривалість, наявність повну індивідуальну матеріальну відповідальність тощо.

Порада! Якщо працівник підлягає попередньому медичному огляду, то в трудовому договорі слід зазначати термін, в який працівник зобов'язується пройти такий огляд і надати медичний висновок кадрової служби.

При визначенні умов трудового договору необхідно враховувати, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними (ст. 9 КЗпП).

Зразок трудового договору 2018

Зразок трудового договору 2018

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 2018
СКАЧАТИ ЗРАЗОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 2018

СКАЧАТИ ШАБЛОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 2018
СКАЧАТИ ШАБЛОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 2018

Після оформлення трудового договору необхідно передати для підписання керівнику організації. Зверніть увагу, що крім підпису керівника повинно бути вказано і дату підписання договору. На підписаному трудовому договорі потрібно проставити відбиток печатки. Після цього отримуємо підпис працівника (із зазначенням дати підписання) на трудовому договорі.

Після підписання трудового договору обома сторонами його необхідно зареєструвати і вручити примірник трудового договору працівникові. Однак законодавство не встановлює спосіб і порядок реєстрації трудових договорів. Але варто зареєструвати трудовий договір і отримати відповідний підпис від співробітника.

Крок 3. Укладаємо трудовий договір 2018 у усній формі

Для укладення трудового договору в усній формі необхідно отримати від людини згоду на укладення трудового договору.

Як правило, така згода оформлюється у вигляді заяви про прийом на роботу по певній посаді. У цій же заяві працівник повинен вказати всі особливості майбутньої роботи, наприклад:

 • бажання працювати за сумісництвом;
 • тривалість робочого часу (зокрема, якщо передбачає працювати неповний робочий час);
 • графік роботи (якщо передбачає працювати за індивідуальним графіком);
 • повну матеріальну відповідальність (якщо майбутня робота передбачає це) тощо (зразок).

Після розгляду заяви керівник організації проставляє резолюцію.

Крок 4. Роз'яснюємо підстави для обробки персональних даних, повідомляємо про права у сфері захисту персональних даних, власника і мета збору даних, третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані

Працівник кадрової служби роз'яснює претенденту на посаду порядок оформлення прийому на роботу, в т. Ч. Підстави для обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі - Закон № 2297). Також необхідно повідомити особу про те, що власником персональних даних, які збираються, є організація, роз'яснити склад і зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних, повідомити про працівників, яким будуть передаватися персональні дані після укладення трудового договору (п. 2 ст. 12 Закону № 2297).