Зміст непрацездатних батьків за українським законом


Основному дорослі діти надають своїм батькам матеріальну підтримку добровільно Основному дорослі діти надають своїм батькам матеріальну підтримку добровільно. І це відповідає вимогам ст. 51 Конституції України, яка встановлює обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Однак досить часто діти не усвідомлюють своїх моральних обов'язків по утриманню батьків, тому закон передбачає можливість примусового здійснення такого обов'язку через суд.

Примусове виконання обов'язку

Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, то відповідно до ч. 3 ст. 172 Сімейного кодексу України (далі - СКУ) з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування. Слід звернути увагу, що самі діти не мають права звертатися до інших дітей з вимогою виплачувати аліменти на батьків, оскільки законодавство не містить норм, які б надавали їм таке право. Це право надано виключно батькам, які можуть вимагати надання утримання від одного дитини або від всіх дітей. Суд в такому випадку визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін (ч. 1 статті 205 СКУ).

Оскільки закон не ставить обов'язок утримувати батьків в залежності з матеріальним становищем повнолітніх дітей, тому аліментні зобов'язання виникають, навіть якщо самі діти перебувають в матеріальній скруті. Ця обставина може бути врахована лише при визначенні розміру аліментів. Крім того, при визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.

Важливо, що обов'язок піклуватися батьками може покладатися не тільки на повнолітніх сина, дочку, але і на малолітніх або неповнолітніх дітей. Правда, такі можливості дуже обмежені законом. Згідно ст. 206 СКУ у виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина (тобто особа, яка не досягла 18 років) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними.

До речі, крім сплати аліментів, дочка, син зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, зумовлених тяжкою хворобою, інвалідністю або безсилим. А оскільки в законодавстві не міститься переліку таких випадків, то до кожної конкретної обставини суд повинен підходити індивідуально. Слід лише звернути увагу, таке додаткове зміст надається в особливих випадках і незалежно від факту призначення аліментів.

Умови отримання аліментів

Виходячи зі змісту ст Виходячи зі змісту ст. 202 СКУ, право на утримання від дітей батьки мають за умови, що вони є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку (згідно з ч. 1 статті 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» загальний пенсійний вік становить для чоловіків 60 років, для жінок - 55 років), або є інвалідами I, II, III груп. Однак сам факт непрацездатності батьків не зумовлює виникнення у дітей обов'язку надання їм змісту - стан непрацездатності має супроводжуватися необхідністю отримувати сторонню матеріальну допомогу. Однак закон не визначає, в яких випадках батьків слід визнавати такими, що потребують матеріальної допомоги. Так, непрацездатних осіб держава повинна забезпечувати необхідним вмістом - пенсії по старості, пенсією по інвалідності, державною допомогою і т.д. Тому дуже часто суди при винесенні рішень враховують розмір такого державного змісту і ставлять його в залежність з прожитковим мінімумом. Наприклад, Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Херсонської області в рішенні від 24 липня 2006 встановила, що розмір пенсії позивача (382 грн 33 коп.) Підтверджує той факт, що він потребує матеріальної допомоги, оскільки відповідно до ЗУ «Про державний бюджет України на 2006 рік »прожитковий мінімум на 2006 р затверджено на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 465 грн.

Звільнення від сплати аліментів на батьків

Оскільки обов'язки батьків і дітей за змістом є взаємними, тому важливим є і факт ставлення батьків і дітей один до одного. З огляду на це при розгляді питання про зміст дітьми своїх непрацездатних і вимагають матеріальної допомоги, батька або матері, закон вимагає враховувати, як вони свого часу ставилися до виконання обов'язку щодо утримання своїх дітей. Так, згідно з ч. 2 ст. 202 СКУ якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає. При таких обставинах суд жодним чином не може зобов'язати дітей здійснювати виплату аліментів і брати участь у додаткових витратах на батьків.

В інших випадках, наприклад, коли батько, мати не позбавлялися батьківських прав, повнолітні діти можуть бути звільнені судом від обов'язку їх утримувати, якщо буде встановлено, що мати або батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Таким чином, в цьому випадку для звільнення дітей від сплати аліментів достатньо лише встановлення судом факту ухилення батьків від виконання своїх батьківських обов'язків. Передбачено, що у виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більше трьох років. Перелік таких випадків не наведено, тому визначення того, чи є такий випадок винятковим, залежить від розсуду суду.

Ухилення від виконання батьківських обов'язків

До речі, Пленум Верховного Суду України в п До речі, Пленум Верховного Суду України в п. 16 постанови «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30 березня 2007 року № 3 роз'яснив, що ухилення батьків від виконання своїх обов'язків 'язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, його навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розв тя як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не пропонують дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти.

Водночас зазначені фактори, як окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов'язками. Таким чином, суд навряд чи звільнить повнолітнього від обов'язку утримувати батька або матері, якщо вважатиме, що така особа в минулому не виконувала своїх батьківських обов'язків внаслідок душевної хвороби, недоумства чи іншого тяжкого захворювання (звичайно, крім хронічного алкоголізму чи наркоманії) або по іншим не залежних від нього причин.

Причини і наслідки належного виховання

Дуже часто батьки помилково вважають, що сплата аліментів на дитину вже є участю в його вихованні. Так, наприклад, в рішенні Колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Волинської області від 4 грудня 2006 визначено, що факт проходження батьком військової служби за контрактом не звільняє його від обов'язку брати участь у вихованні малолітнього сина, який залишився проживати з матір'ю і не може вважатися поважною причиною невиконання ним цього батьківського обов'язку, оскільки наведена обставина не перешкоджала йому (при наявності щирого бажання) приїжджати до сина і зустрічатися з ним, створюючи здор ву атмосферу для зустрічей.

Обов'язок по вихованню дитини вимагає від батька, який проживає окремо від неї, влаштовувати своє особисте життя так, щоб забезпечити дотримання зазначеного обов'язку. Наведені обставини справи вказують на те, що відповідач не турбувався про належному вихованні дитини, не дбав про неї, хоча мав таку можливість. Фактично відповідач лише задовольнявся частковим відправкою поштовими переказами стягнутих в примусовому порядку аліментів, є самостійним обов'язком батька відповідно до ст. 180 СКУ. У зв'язку з цим в названому рішенні зазначено, що надання зазначеного змісту не може свідчити про участь батька у вихованні неповнолітньої дитини, оскільки суть обов'язки батька по вихованню дитини не зводиться до матеріального утримання дитини, а полягає в його духовному вихованні, формуванні в ньому особистості, підготовці дитини до самостійного життя в дорослому віці.

джерело