Главная Новости

Магазин кожи и фурнитуры Aligo

Опубликовано: 08.04.2021

В наше время практически ни одно торжественное мероприятие не обходится без ярких, красочных и очень милых воздушных гелиевых шариков. Невозможно даже представить, сколько разнообразных композиций может получиться из игрушек, если наполнить шары гелием. А ведь мало кто знает, что эта традиция появилась после неудачной шутки на празднике, проходившем более 90 лет назад, подробнее https://aligogroup.com.ua.

Магазин кожи и фурнитуры Aligo

История, положившая начало появлению воздушных шаров, наполненных гелиевым газом, произошла в далеком 1922 году. Дело было в Америке. Во время одного мероприятия некий шутник любопытства ради решил взорвать украшавшие обстановку обыкновенные водородные шары. Его затея увенчалась успехом, но при этом пострадал присутствовавший на мероприятии чиновник. После этого случая власти запретили использовать воздушные игрушки, наполненные водородом, посчитав их небезопасными для здоровья.

И вот с этого момента на смену своим небезопасным предшественникам пришли безобидные гелиевые шары. Это было своеобразное новшество. Гелиевый газ полностью изменил состав наполнения воздушных игрушек. Неизменным осталось только одно — способность без труда взлетать в воздух. Но это было далеко не единственным преимуществом нового изобретения.

Магазин кожи и фурнитуры Aligo

2. По сравнению с водородом, гелий не взрывоопасен. К тому же он не склонен к горению, поэтому не стоит опасаться повторения той далекой американской истории.

3. У гелия полностью отсутствует цвет, запах и вкус.

Неудивительно, что все вышеперечисленные преимущества создали воздушным шарам, наполненным гелием, широкую популярность. Однако техническая сторона подготавливаемого процесса оказалось довольно хлопотной.

Дело в том, что гелиевый газ по-своему юркая штука и надо иметь ловкость и терпение, чтобы довести до конца весь процесс надувания игрушки. Особенно, если речь идет о большом количестве милых воздушных фигурок. Надувать их требуется очень быстро, а иначе гелий запросто вырвется наружу. В общем, процедура исключительно для ловких и терпеливых.

При обычном наполнении этот газ может продержаться внутри шара в течение нескольких часов. Но микропоры латексной оболочки шарика все равно пропускают летучий газ наружу. Вот для такого случая предусмотрено специальное средство hi-float, при обработке которым гелий может продержаться внутри игрушки до 5 дней.

Узнайте больше про наполнение шаров гелием на ресурсах профессиональных компаний.

uk

У наш час практично жодне урочисте захід не обходиться без яскравих, барвистих і дуже милих повітряних гелієвих кульок. Неможливо навіть уявити, скільки різноманітних композицій може вийти з іграшок, якщо наповнити кулі гелієм. Але ж мало хто знає, що ця традиція з'явилася після невдалого жарту на святі, що проходив більш 90 років тому, докладніше https://aligogroup.com.ua.

Історія, яка стала початком появи повітряних куль, наповнених гелієвим газом, сталася в далекому 1922 році. Справа була в Америці. Під час одного заходу якийсь жартівник заради цікавості вирішив підірвати прикрашали обстановку звичайні водневі кулі. Його затія увінчалася успіхом, але при цьому постраждав присутній на заході чиновник. Після цього випадку влада заборонила використовувати повітряні іграшки, наповнені воднем, вважаючи їх небезпечними для здоров'я.

І ось з цього моменту на зміну своїм небезпечним попередникам прийшли нешкідливі гелієві кулі. Це було своєрідне нововведення. Гелієвий газ повністю змінив склад наповнення повітряних іграшок. Незмінним залишилося тільки одне - здатність легко злітати в повітря. Але це було далеко не єдиною перевагою нового винаходу.

2. У порівнянні з воднем, гелій не вибухонебезпечний. До того ж він не схильний до горіння, тому не варто побоюватися повторення тієї далекої американської історії.

3. У гелію повністю відсутня колір, запах і смак.

Не дивно, що всі перераховані вище переваги створили повітряних кулях, наповненим гелієм, широку популярність. Однак технічна сторона підготовлюваного процесу виявилося досить клопіткою.

Справа в тому, що гелієвий газ по-своєму юркая штука і треба мати спритність і терпіння, щоб довести до кінця весь процес надування іграшки. Особливо, якщо мова йде про велику кількість милих повітряних фігурок. Надувати їх потрібно дуже швидко, а інакше гелій запросто вирветься назовні. Загалом, процедура виключно для спритних і терплячих.

При звичайному наповненні цей газ може протриматися всередині кулі протягом кількох годин. Але мікропори латексної оболонки кульки все одно пропускають летючий газ назовні. Ось для такого випадку передбачений спеціальний засіб hi-float, при обробці яких гелій може протриматися всередині іграшки до 5 днів.

Дізнайтеся більше про наповнення куль гелієм на ресурсах професійних компаній.

видео Магазин кожи и фурнитуры Aligo | видеo Мaгaзин кoжи и фyрнитyры AligoВервейко Аида Антоновна
08.04.2021 в 03:40
Кожа - самый большой орган тела. Это барьер, который отделяет от окружающей среды и в то же время обеспечивает контакт с ней. Как получается, что он может выполнять взаимоисключающие функции?

Все комментарии
rss