Главная Новости

Угода про надання послуг сайту www.AUTO.RIA.com

Опубликовано: 01.09.2018

1. Розділ I. Загальні положення:

2. Ця Угода регулює відносини з користування послугою “Перевірте авто” по VIN-коду на сайті http://auto.ria.com, (на далі «Сайт», «AUTO.RIA.com» у відповідних відмінках) між «Користувачем» (В подальшому “Сторона-1”) і «Сайтом» «AUTO.RIA.com» в особі ТОВ “ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА” (В подальшому Сторона-2)

3. Даний договір є публічною пропозицією («Офертою») укладеною на підставі ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України. Даний договір укладається Користувачем шляхом просталення відмітки у пункті “Згоден надати VIN-код для перевірки; з умовами угоди користувача ознайомлений” Користувач цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір, ця дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), та зобов'язується виконувати умови даного Договору.

Враховуючи що:

Сторона-2 реалізує програму "Перевірте авто AUTO.RIA.com" (далі Програма), яка є невід'ємною частиною цього Договору, серед користувачів сайту AUTO.RIA.com (далі сайт);

Сторона-1 є автором оголошення розміщеного на сайті і бажає скористатися Програмою;

Третя сторона - сайт ACAR.COM.UA, в особі ТОВ “Форвардавто-2”, м. Маріуполь, вул. Нове Життя, 16, ІПН 37295065, яка використовує відповідні бази даних для здійснення запиту і отримання звіту.

Сторони домовилися про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Сторона-2 на підставі публічного договору з Користувачами, надає посередницькі послуги, бере на себе зобов’язання здійснювати від імені та в інтересах Користувачів наступні дії: - приймати заявки на послугу у Користувача; - передавати заявку на виконання послуги Користувача третій стороні; - приймати результат послуги, і передавати їх Користувачеві, та публікувати результат на сайті «AUTO.RIA.com» за згодою Користувача. 1.2. Під «послугою» Третьої сторони включає: 1.2.1. Перевірка у Національній автоматизованій інформаційній системі МВС щодо: Викрадення транспортного засобу; Чи знаходиться транспортний засіб у розшуку, затриманні; Інформація щодо арешту транспортного засобу, заборона продажу; Чи є речовим доказом по кримінальній справі; Чи перебуває у розшуку після ДТП; Чи є заборона на реєстрацію транспортного засобу; Чи є орієнтування на транспортний засіб; Чи є повідомлення про скасування довіреності на транспортний засіб. 1.3. Даний договір являється Публічною офертою.

2. Умови і порядок надання послуги

2.1. Для того щоб скористатися послугою Третьої сторони, потрібно бути зареєстрованим користувачем сайту «AUTO.RIA.com». 2.2. Користувач сайту «AUTO.RIA.com», який бажає скористатися послугою, здійснює клік на відповідну кнопку у розділах сайту, вводить VIN-код, надає свою згоду на передачу персональних даних Третій стороні, для здійснення послуги в межах виконання Даного Договору і таким чином подає заявку на послугу Сторони-2 . 2.2. Сторона-2 направляє заявку на послугу, третій стороні за допомогою комп’ютерно-інформаційних мереж. 2.3. Третя сторона надає послугу, а саме надає висновок стосовно інформації зазначеної в п. 1.2.1. Даної угоди, та передає його Стороні-2 за допомогою комп’ютерно - інформаційних мереж. 2.4. Сторона -2 зберігає отриману інформацію в своїй Базі Даних. 2.5. Сторона-2 змінює зовнішній вигляд наданої інформації з метою підлаштування під стиль сайту, при цьому дані (інформація) у самому звіті залишаться без змін. 2.6. Сторона-2 інформує Користувача шляхом надсилання результату послуги на електронну адресу Користувача, також звіт доступний в особистому кабінеті Користувача на сайті, де буде кнопка “додати результат до оголошення” для додавання результату перевірки на сторінку оголошення, після натискання на дану кнопку цей звіт зможе побачити будь-який користувач сайту. 2.7. Інформація по послузі дійсна на момент формування даного звіту.

3. Обов’язки сторін

3.1. Сторона-2: 3.1.1. Здійснює юридичні та фактичні дії, зазначені в п. 1 цього Договору, відповідно до вимог Користувача зазначених в заявці; 3.1.2. Приймає заявку на послугу від Сторони 1. 3.1.3. Повідомляє Сторону -1, на її вимогу, про хід виконання послуги за цим Договором; 3.1.4. Результат надання послуги “звіт” надає Стороні-1, не пізніше ніж через 24 години з моменту натискання кнопки для перевірки. 3.1.5. Надає користувачеві вичерпну інформацію, яка необхідна для здійснення послуги Сторони-2. 3.1.6. Повідомляє Користувача про перелік інформації, яка буде опублікована на сайті «AUTO.RIA.com» після виконання послуги Стороною-2. 3.1.7. Надає результат послуги Стороні-1. 3.1.8. Виконує послуги згідно інформації вказаної в отриманій заявці від Сторони-1. 3.2. Сторона-1: 3.2.1. Сторона-1 надає дозвіл на використання, обробку та передачу персональних даних, Третій особі, які необхідні для здійснення послуги, в межах цієї Публічної угоди. 3.2.2. Надає точну, вичерпну і достовірну інформацію при заповненні Заявки на послугу. 3.2.3. Негайно приймає від Сторони-2 всі результати виконання останньої своїх зобов'язань за цим Договором. 3.2.4. Дозволяє здійснення послуги Сторони-2, і виведення її результатів на сайті. 3.2.5. Гарантує що VIN-код авто за яким здійснюється запит відповідає VIN-код автомобіля розміщеному у оголошенні, і тільки до цього авто в подальшому може бути доданий даний звіт.

4.Відповідальність сторін. Спори.

4.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 4.2. Сторона-2 є посередником і не несе відповідальності за якість і достовірність наданих результатів послуги. 4.3. Відповідальність за надані послуги перед Стороною-1 несе Третя сторона , яка використовує відповідні бази даних для здійснення запиту і отримання звіту. 4.4. Сторона 2 не несе відповідальність за те як в подальшому буде використана інформація отримана в результаті надання послуги. 4.5. Сторона 2 не несе відповідальність за достовірність даних наданих Стороною-1 при виконанні послуги. 4.6. У разі надання недостовірних даних вся пов'язана з цим відповідальність покладається на Сторону-1.

5. Додаткові умови.

5.1. Сторона -2 вправі передати виконання доручення іншій особі на власний розсуд; 5.2. У разі, якщо Сторона-1 протягом доби, після отримання результатів послуги, не надала ні дозволу ні заперечення на виведення інформації на сайт, Сторона -2 залишає за собою право використовувати дані результати на свій розсуд. 5.3. Для зареєстрованих Користувачів, авторів оголошень сайту «AUTO.RIA.com» дана послуга являється безкоштовною, кошти за її надання не сплачуються.
rss