Що може президент?

19:10

Вибираючи президенти багато людей за звичкою вважають, що він володіє широкими повноваженнями. Тим часом, після конституційної реформи це зовсім не так. Зараз, як і в 2006-2010 рр., Президент - один з важливих державних діячів. Але все ж один з. Отже, якими ж повноваженнями зараз наділений гарант Конституції?

Вибираючи президенти багато людей за звичкою вважають, що він володіє широкими повноваженнями. Тим часом, після конституційної реформи це зовсім не так. Зараз, як і в 2006-2010 рр., Президент - один з важливих державних діячів. Але все ж один з. Отже, якими ж повноваженнями зараз наділений гарант Конституції?

Нинішній акт прямої демократії буде показовим саме в сенсі прояви рівня усвідомлення громадянським суспільством необхідності безповоротного руху до правової держави, остаточного подолання синдрому "сильної руки", - пише один з авторів української Конституції Віктор Мусіяка в газеті «Дзеркало тижня».

У зв'язку з цим має велике значення встановлення наявності у потенційного державного лідера достатніх професійних якостей: знання в сфері президентських повноважень і демонстрація розуміння, якими засобами і методами він планує їх здійснювати. Цього можна досягти за умови, що виборець сам здатний кваліфіковано оцінювати Претендентський демонстрації. Тому я пропоную звертатися при цьому до таких орієнтирів, своєрідним пробним каменям, які дозволять зорієнтуватися в тому, хто перед вами.

Концентровано статус президента України сформульований в ст. 102 Конституції: "Президент України є главою держави і виступає від його імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина". Ст. 106 і ряд інших статей Основного Закону окреслюють повноваження, якими наділяється перша посадова особа держави і одночасно - орган держави в межах визначеного Конституцією статусу.

Доречно нагадати, що після відновлення дії Конституції-2004 державна влада повинна функціонувати в параметрах парламентсько-президентської форми правління. Це означає, перш за все, що всі суб'єкти влади повинні діяти виключно у відповідності з конституційними повноваженнями.

Надзвичайно актуально сьогодні розуміння як суспільством в цілому, так і кандидатом на посаду президента конституційного визначення того, що ця особа "є гарантом дотримання суверенітету, територіальної цілісності України". Фізичний і правовий контроль над територією АРК втрачений, в ряді міст Донецької та Луганської областей контролю центральної і місцевої влади немає. Збройні сили РФ маневрують на загрозливому відстані біля українських кордонів. Конституція наділила главу держави повноваженням забезпечувати державну незалежність, національну безпеку держави (п.1 ст.106). Він є "верховним головнокомандуючим Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки і оборони держави (п.17 ст.106)". Президент, керуючись законом, приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України (п.20 ст.106), а також має повноваження, в разі необхідності , приймати рішення про введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного стану з наступним затвердженням Верховною Радою України (п.21 ст.106). Президент вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та, в разі збройної агресії проти України, приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (п.19 ст.106). Статус гаранта державної незалежності і безпеки держави підкріплений такими повноваженнями президента, як внесення до парламенту подання про призначення міністра оборони України, міністра закордонних справ України (п.10 ст. 106) і подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України ( п.14 ст. 106). Безпосередньо з цим статусом пов'язано повноваження присвоювати вищі військові звання (п.24 ст.106) і нагороджувати державними нагородами (п.25 ст.106). Президент очолює надважливий конституційний орган, особливо в умовах воєнного або надзвичайного стану - Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ) (ст.107).

Поруч необхідних конституційних повноважень забезпечена зовнішньоекономічна діяльність президента. Зокрема, глава держави представляє її у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України (п.3 ст.106). Важливо в цьому контексті повноваження вносити до Верховної Ради України подання про призначення міністра закордонних справ України (п.10 ст.106). Рішення про визнання іноземних держав приймає президент України (п.4 ст.106). Складовою частиною діяльності по керівництву зовнішньою політикою держави є прерогатива президента призначати і звільняти глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймати вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав (п.5 ст.106). Президент присвоює вищі дипломатичні ранги (п. 24 ст.106). Формою зовнішньополітичної діяльності і разом з тим - засобом захисту прав людини є його повноваження приймати рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні (п.26 ст.106).

Досить об'ємні повноваження президента в його відносинах з Верховною Радою України (парламентом).

Президенту належить право законодавчої ініціативи (ч.1 ст.93). Законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України у позачерговому порядку (ч.2 ст.93). Глава держави наділений повноваженнями подавати до Верховної Ради України (ст.154, ч.1 ст.156) законопроекти про внесення змін до Конституції. Президент:

- підписує закони, прийняті парламентом (п.29 ст.109) з дотриманням правил, встановлених ч. 2, 3 ст.94;

- має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд парламенту (п.30 ст.106). Якщо закон повторно прийнятий Верховною Радою України не менш як 2/3 від її конституційного складу, президент зобов'язаний його підписати та оприлюднити протягом 10 днів (ч.4 ст.94);

- звертається з щорічним і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (п.2 ст.106);

- може вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради України (ч.2 ст.83);

- вносить, за пропозицією депутатських фракцій парламенту, подання про призначення прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції (п.9 ст.106);

- подає в парламент на призначення на посади та звільнення з посад членів ЦВК (п.21 ст.85);

- припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених Конституцією (п.8 ст.106);

- призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією (п.7 ст.106);

- зобов'язаний дати відповідь на запит народного депутата, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриманий не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України (п.34 ст.85);

- може запропонувати парламенту розглянути питання про відповідальність Кабінету міністрів України і прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України (ч.1 ст.87);

- подає кандидатури на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України (п.12 ст.106);

- подає кандидатуру на посаду і звільняє з посади голови Національного банку України;

- призначає на посаду і звільняє з посади за згодою Верховної Ради України (або висловлення недовіри) (п.25 ст.85) Генерального прокурора України (п.11 ст.106);

- призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення.

Він може звертатися з посланням до народу (п.2 ст.106). Конституція наділила його повноваженнями призначати всеукраїнський референдум щодо змін до Конституції відповідно до статті 156 та оголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою (п.6 ст.106). Президент здійснює помилування (п.27 ст.106).

Зараз у президента значно обмежені можливості безпосереднього впливу на діяльність уряду. Важливо вже назване повноваження вносити до парламенту подання про призначення прем'єр-міністра (п.9 ст.106) і подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ (п.10 ст.106). Президент може пропонувати Верховній Раді розглянути питання про відповідальність Кабінету міністрів і прийняти резолюцію недовіри уряду (ч.1 ст.87). Глава держави наділений повноваженнями зупиняти дії уряду з мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду України щодо їх конституційності (п.15 ст.106). У президента залишаються повноваження, пов'язані з АРК (п.16 ст.106, ч.3 ст.136). Він призначає на посади та звільняє з посад членів місцевих, державних адміністрацій за поданням уряду (ч.4 ст.118). Президент зобов'язаний реагувати на факти висловлення недовіри головам місцевих державних адміністрацій обласними або районними радами (ч.9,10 ст.118), може скасувати рішення голів місцевих державних адміністрацій (ч.8 ст.118).

Президент зберігає серйозний вплив на судову владу і прокуратуру. Він здійснює перше призначення на посаду професійного судді (ч.1 ст.128). Президент призначає трьох членів Вищої ради юстиції (ч.2 ст.131), шести суддів Конституційного суду України (п. 22 ст.106, ч.2 ст.148). Президент може звертатися в КСУ з питань конституційності актів відповідно до ст.150, а також про відповідність Конституції чинних міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до парламенту для надання згоди на їх обов'язковість (ч.1 ст.151).

Викладене спростовує розповсюджене твердження про "слабкому президенті" по Конституції в редакції змін, внесених у 2004 р Проблема в хворобливому і безкарне прагненні займають головну державну посаду "підгортати" під себе неприналежні їм повноваження, незалежно від здатності їх ефективно реалізовувати.

Конституційні повноваження президента викладені тут з метою допомогти простому виборцю зі знанням справи оцінювати претендентів найвищої державної посади. По-перше, вони самі повинні достеменно знати конституційні повноваження глави держави. По-друге, кандидати повинні переконати співвітчизників у тому, що здатні виконувати президентські повноваження і в разі обрання на посаду будуть безумовно дотримуватися конституційного статусу президента. У громадянина є орієнтири, що дозволяють йому вимагати від кандидата обов'язкових відповідей, як мінімум, на питання: 1). Що кандидат розуміє під повноваженням президента бути гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина? 2). Як він буде будувати відносини з парламентом, з урядом? 3). Які зовнішньополітичні орієнтири України є пріоритетними? 4). Як будуть створюватися дієздатна армія, інші силові, правоохоронні органи держави?

Багато вже зараз розгублено констатують наявність реального ризику потрапити в неминучу шварцовскую пастку з перемогою над драконом при очевидному нерозумінні цієї небезпеки значною частиною суспільства. Можливість в черговий раз бути обдуреними завжди з нами. У будь-якому випадку ми отримаємо або законослухняного керівника держави, або ж - чергового потенційного узурпатора. Зробивши вибір, нам доведеться його прийняти, а прийнявши - взяти на себе відповідальність за його наслідки.

Отже, якими ж повноваженнями зараз наділений гарант Конституції?
Отже, якими ж повноваженнями зараз наділений гарант Конституції?
Що кандидат розуміє під повноваженням президента бути гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина?
Як він буде будувати відносини з парламентом, з урядом?
Які зовнішньополітичні орієнтири України є пріоритетними?
Як будуть створюватися дієздатна армія, інші силові, правоохоронні органи держави?